Disclaimer

Disclaimer.


De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. YALEMY staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Bij gebruik van de website(s) van RANA en op alle aan- en verkopen, en reserveringen zijn de algemene voorwaarden van YALEMY van toepassing. Hierbij wordt de toepasselijkheid van andere inkoop- of andere voorwaarden van de contractspartij van YALEMY uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen is gekomen. Prijswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Prijswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.